Cách phân biệt tùng đài loan và tùng kim cương qua hình ảnh

Cách phân biệt tùng đài loan và tùng kim cương qua hình ảnh (Hotline 0977808766 - Mr Sáu)

1: Tùng đài loan

Cây phát triển rất nhanh, lá dài gấp đôi hoặc gấp 3 lá tùng kim cương. 

Hình tùng đài loan

tung_dai_loan

tung_dai_loan_2

tung_dai_loan_3

tung_dai_loan_4

2: Tùng kim cương

Đọt rất sáng, Lá ngắn và cấu trúc lá sắp xếp giống như 1 bông hoa

tung_kim_cYYng_1

tung_kim_cYYng_2

tung_kim_cYYng_3

IMG_8323

Liên hệ ngay !
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint ipsum nostrum delectus, repre henderit porro quibusdam recusandae cumque, qui cum nisi rerum possimus sunt! Porro placeat autem ratione, tempore omnis voluptatum.