Dự án ĐTXD năm 2010

Monday, 31/05/2010, 11:12 GMT+7

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình “Xây dựng nhà làm việc tổ điện Xuyên Mộc – Huyện Xuyên Mộc – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

ĐIỆN LỰC BÀ RỊA _ VŨNG TẦU tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu gói thầu:

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình “Xây dựng nhà làm việc tổ điện Xuyên Mộc – Huyện Xuyên Mộc – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” thuộc dự án DTXD năm 2010, sử dụng nguồn vốn ĐTXD năm 2010 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian đóng thầu – mở thầu: đóng thầu: 9h00 ngày 21/6/2010 – Mở thầu: 9h30 ngày 21/6/2010

Địa điểm mở thầu: tại phòng họp số 1 – ĐLBRVT

Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Phát hành HSMT:

- Phòng tài chính kế toán - Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ: số 60 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

- Điện thoại: 064.2210318 – 064.2211115 – Fax: 064.3511331

- Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VND.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 8h00 đến 17h00 kể từ ngày 04/6/2010 (Trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

Ban QLDA - Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu,

số 60 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064.2210318 – 064.2211115

Tags:

Liên hệ ngay !
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint ipsum nostrum delectus, repre henderit porro quibusdam recusandae cumque, qui cum nisi rerum possimus sunt! Porro placeat autem ratione, tempore omnis voluptatum.