Bạn chọn A hay B ?

Phương án nào nhìn tác phẩm tự nhiên và cổ thụ hơn ? 

Cây 1:

Cây 2:

Bước đột phá quan trọng và cơ bản để hiểu rõ hơn luật về trồng trọt, sinh lý thực vật, hình thái thực vật và thẩm mỹ nghệ thuật hơn.

 Hình ảnh do Nghệ Nhân Robert Steven đăng tải

Liên hệ ngay !
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint ipsum nostrum delectus, repre henderit porro quibusdam recusandae cumque, qui cum nisi rerum possimus sunt! Porro placeat autem ratione, tempore omnis voluptatum.